7 smoesjes om je tijd en taken niet te plannen

Als ik met ondernemers praat, hoor ik vaak dat zij plannen (bewust bezig zijn met je tijdsbesteding) maar ingewikkeld vinden. Zij komen dan met argumenten (in willekeurige volgorde) als:

1. “Plannen kost tijd.”
2. “Plannen levert niets op.”
3. “Ik hou niet van plannen, routine vind ik saai.”
4. “Ik heb geen tijd om te plannen”

Of
5. “Het loopt toch altijd anders dan je denkt, dus plannen heeft geen zin.”
6. “Planning en structuur ontnemen mij mijn vrijheid.”
7. “Creativiteit komt niet op commando, dat kan je niet plannen.”

De kosten van niet plannen

Maar heb je er wel eens over nagedacht wat het kost als je niets plant? Hoe ‘vrij’ je nou werkelijk bent als je wordt geleefd door de waan van de dag?

Prioriteiten

“Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent,” zei Dwight D. Eisenhower (voormalig generaal en president van de Verenigde Staten). Hij ontwikkelde de prioriteitenmatrix (ook wel het Eisenhower-kwadrant genoemd). De matrix bestaat uit vier kwadranten die ontstaan door twee tegenstellingen tegenover elkaar te zetten: belangrijk versus onbelangrijk en urgent versus niet urgent. Deze matrix is later omgedoopt tot de Timemanagementmatrix ® door Stephen R. Covey, de expert in persoonlijk leiderschap.

Eerst denken dan doen

Waar het om gaat is dat plannen preventie is om te voorkomen dat iets uitmondt in een crisis of probleem of dat je tijd wordt opgeslokt door urgente maar niet belangrijke zaken. In plaats daarvan denk je eerst na over wat je wilt bereiken en waar je heen wilt, voordat je de handen uit de mouwen steekt. Eerst denken, dan doen. Eerst je navigatie instellen, dan pas gas geven.

Vergroot je effectiviteit

Maar leren plannen is lastig, zeker als je het niet gewend bent. Dat vraagt toewijding en aandacht van jou als ondernemer. Je moet nadenken over de keuzes die je wilt maken en dat vergt een lange adem. Dat is waar effectiviteit over gaat. En die resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar of voelbaar. Dat duurt even.

De opbrengst van plannen

Maar als je bereid bent om hier naar te kijken, zul je ervaren hoe het plannen van je tijd en je taken je rust en overzicht geven en hoe je daarmee je juist tijd overhoudt. Je werkt bovendien doelgerichter aan de langere termijn, aan zaken die belangrijk zijn voor jou, in plaats van op zaken die urgent zijn. Niet meer maar slimmer werken. Oftewel effectief werken.

En wat doe jij?

Nu weer even terug naar het begin. Ik ben benieuwd hoe dit bij jou gaat. Werk jij met een planning van je taken en tijd?
Zo ja, wat brengt het je?
Zo nee, wat is je voornaamste reden?

Je kunt hieronder reageren. Ik kijk uit naar jouw reactie.